Dış güvenlik yasası

reis55

Yeni Üye
Kayıt
2 Aralık 2011
Mesajlar
17
Beğeniler
0
#1
........Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda infaz ve koruma memuru olarak görev yaptığınızı ve ceza infaz kurumu personelinin mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesi talebinize ilişkin Başbakanlık İletişim Merkezine yapmış olduğunuz 12/04/2012 tarihli ve 197021 sayılı başvurunuz incelendi.
İnfaz ve koruma memurlarının özlük hakları ve maaşları yeterli düzeyde olmadığından, benzer konumda görev yapan güvenlik kuvvetleri ile aynı seviyeye getirme çalışmaları devam etmekte olup, bu konulara ilişkin gelişmeler internet adresimizden takip edilebilmektedir.
3717 sayılı Kanun'un 2/A maddesinde yer alan "Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı (ceza ve infaz kurumları hariç) kadrolarında, sözleşmeli personel dahil, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak çalışan personele, ayda elli saati aşmayacak şekilde fiilen yapılan fazla çalışma karşılığında Bütçe Kanunu ile belirlenen fazla çalışma ücretinin iki katına kadar fazla çalışma ücreti ödenebilir. Fazla çalışma yaptırılacak gün ve saatler ile çalışma mahalli gibi hususlar dikkate alınmak suretiyle belirlenecek saat başı ödeme miktarı ve ödemeye ilişkin diğer usul ve esaslar Adalet Bakanlığı tarafından tespit edilir." hükmüne göre ceza infaz kurumu personeline fazla mesai ücreti ödenememektedir. Ancak ceza infaz kurumu personelinin de fazla çalışma ücretinden yararlandırılmaları için "ceza ve infaz kurumları hariç" ibaresinin kanun metninden çıkartılması için kanuni düzenleme yapılması gerekmektedir. Diğer taraftan; 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 3717 sayılı Kanunun 2/A maddesi yürürlükten kaldırılmış olup, Geçici 15'inci maddesi ile de 31/12/2012 tarihine kadar uygulanmasına devam edeceği düzenlenmiştir.
5510 sayılı Kanun'un 40'ıncı maddesinde fiili hizmet süresi zammından yararlanacaklar listesinde infaz ve koruma memurları yer almadığından, fiili hizmet süresi zammından yararlanmalarına imkan bulunmamaktadır. İnfaz ve koruma başmemurları ile infaz ve koruma memurlarının fiili hizmet süresi zammından yararlanabilmeleri için 5510 sayılı Kanunun 40'ıncı maddesine bu unvanların eklenmesi için kanuni düzenleme yapılması gerekmektedir.

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'un 7'nci maddesinde, kimlerin silah taşıyabilecekleri ve emekli olduktan sonra da harçsız olarak bu hakkını devam ettirebilecekleri belirtilmiştir. Kanunun bu maddesinde bir kısım kişiler açıkça sayılmış iken, bir kısmı hakkındaki düzenleme de yönetmeliğe bırakılmıştır. İnfaz ve koruma başmemurları ile infaz ve koruma memurlarının, 6136 sayılı kanunun 7'nci maddesinin 5'inci bendi gereğince Bakanlar Kurulunca çıkartılacak yönetmelikte belirlenecek esaslara göre valiler tarafından verilecek ruhsata istinaden silah taşıyabilecekleri belirlenmiştir. Ancak 6136 sayılı kanunun 7'nci maddesinin 4'üncü bendinde emekli olduktan sonra silah taşıyabilecek kişiler arasında infaz ve koruma başmemurları ile infaz ve koruma memurları bulunmadığından, bu kişiler emekli olduktan sonra harçsız olarak silah taşıyamamaktadır.
İnfaz ve koruma başmemurları ile infaz ve koruma memurlarının emekliliklerinde harçsız olarak silah taşıyabilmeleri için 6136 sayılı kanunun 7'nci maddesinde kanuni düzenleme yapılması gerekmektedir.
Ayrıca, Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı ile yaptıkları zorlu ve hassas görev karşılığında yeterli özlük haklarına sahip olmayan ceza infaz kurumu personelinin, yukarıda belirtilen fazla mesai ücreti-harçsız silah ruhsatı alınması-fiili hizmet süresi zammı dahil özlük haklarında iyileştirmeler öngörülmektedir.
Bilgilerinize rica olunur.

Mehmet ÖZALP
Bakan a.
Tetkik Hâkimi
 

reis55

Yeni Üye
Kayıt
2 Aralık 2011
Mesajlar
17
Beğeniler
0
#2
Bağlantıları görmek için üye girişi yapmalısınız.

ceza evleri dış güvenlik yasasında 6136 nın 7 ci maddesinde duzenleme yapılması gerekiyormuş yapın o zaman bu gerekce olamaz eşitlik ilkelerine aykırı memurlar arasında adaleti saglayın o zaman iişlerine geldigi gibi kanun cıkaranlar iş ikm lere gelince niye olmuyo.saygılar
 
Kayıt
4 Ocak 2012
Mesajlar
2.130
Beğeniler
1
Şehir
eskişehir
#4
bu linki paylaşıyorum hemen süleyman bey. yeni arkadaşlarımızın sizler gibi emektar ikmlerden öğreneceği çok şey var
 
Kayıt
26 Nisan 2012
Mesajlar
27
Beğeniler
0
#7
CEZA İNFAZ KURUMLARI GÜVENLİK HİZMETLERİ KANUNU TASARISI TASLAĞI

1- infaz ve güvenlik tazminatı :

MADDE 19- (1) Kurum personeli ile kurum denetiminde görev yapan personelden;

a) Başkontrolör, kontrolör ve ceza infaz kurumu müdürüne (12.000)

b) Ceza infaz kurumu müdür yardımcısı ve infaz uzmanına (10.000)

c) Stajyer kontrolör, infaz uzman yardımcısı, uzman tabip, tabip, diş tabibi, psikolog, sosyal çalışmacı, veteriner, eczacı, diyetisyen, öğretmen, eğitim uzmanı, mühendis, mimar ve saymana (9.000)

ç) infaz ve koruma başmemuru ve infaz koruma memuruna (7.000)

e) Kurum kadrolarında görev yapan diğer personele (5.000)

gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan tutarı geçmemek üzere infaz ve güvenlik tazminatı ödenir. Bu ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi veya kesintiye tâbi tutulamaz.

Para kısmına geçersek;

Cezaevi 1. müdürlerine : 12.000x(0,06446) = 773,52 TL

Cezaevi 2. müdürlerine : 10.000x(0,06446) = 644,60 TL

İnfaz koruma Başmemuru ve infaz koruma memurlarına : 7.000x(0,06446) = 451,22 TL

Diğer personeller(katip, aşçı,hizmetli vb.) = 5.000x(0,06446) = 322,30 TL

(Maaş katsayı oranı : 0,06446)

2-Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 22- d) 152 nci maddesinin “G) Adalet Hizmetleri Tazminatı” bölümünün (d) bendi; “Ceza infaz kurumu müdürü, denetimli serbestlik müdürü, ceza infaz kurumu müdür yardımcısı, infaz uzmanı ve uzman yardımcısı, infaz ve koruma başmemuru, infaz ve koruma memurlarına ayrıca %75’inden az olmamak üzere %150’sine kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

Para kısmına geçersek

Cezaevi 1. ve 2. müdürlerine : 188 x %75 = 141 puan (Adalat Taz. 188 olan) 1 puan 5,33 tl ise 141 x 5,33 = 751,53 TL

Cezaevi 2. müdürlerine : 143 x %75 = 107,25 puan

(Adalat Taz. 143 olan) 1 puan 5,33 tl ise 107,25 x 5,33 = 571,64 TL

İnfaz koruma Başmemurlarına : 88 x %75 = 66 puan

(Adalat Taz. 88 olan) 1 puan 5,33 tl ise 66 x 5,33 = 351,78 TL

İnfaz koruma memurlarına : 79 x %75 = 59,25 puan

(Adalat Taz. 79 olan) 1 puan 5,33 tl ise 59,25 x 5,33 = 315,80 TL

İnfaz koruma memurlarına : 77 x %75 = 59,25 puan

(Adalat Taz. 77 olan) 1 puan 5,33 tl ise 57,75 x 5,33 = 307,80 TL

Not: yani yeni işe gireb bir infaz ve koruma memuruna infaz ve güvenlik tazminatından 451,22 TL + Adalet tazminatından da 307,80 TL olmak üzere toplam : 759,02 tl lik zam gelecek...
ben böyle bişey buldum ama bu doğrumu arkadaşlar bilğisi olan varmı
 
Yukarı Alt