TERCİH YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BİLGİLER!

Kayıt
3 Mart 2012
Mesajlar
559
Beğeniler
0
#1


KLAVUZLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Sınıf ve derecelerle ilgili açıklamalar:

Kılavuzda, bazı kadroların yanında S, GİH, THS, SHS gibi kısaltmalar ve dereceler bulunuyor. Adayların tercihlerini yaparken bu ayrıntıya dikkat etmesi zorunluluğu bulunmuyor.Yine de bu kısaltmaların ne anlama geldiğini açıklamakta yarar var.

SINIFLAR: Kılavuzda, yanında (S) yazan unvanlar 399 sayılı KHK`ya tabi sözleşmeli statüde çalışılacağını gösteriyor. Bunlar KİT kadrolarıdır. KİT`lerdeki maaşlar diğer kurumlara göre yüksek olup sosyal imkânlar da daha iyidir.Örneğin PTT memurluk kadrosuna yerleşen adayların işe başlangıç maaşları 1350-1400 TL arasındadır.

Yanında, GİH, TH, SH, AH, DH, YH yazan kadrolar ise 657`ye tabi memur kadrolardır. Bu kısaltmalar çalışılacak hizmet sınıfını gösteriyor. Hizmet sınıfları şu şekil sıralanıyor:

GİH: Genel idare hizmetleri sınıfı

TH: Teknik hizmetler

SH: Sağlık hizmetleri

AH: Avukatlık hizmetleri

YH: Yardımcı hizmetler

-Bir kez yerleşen bir daha hiçbir kadroya mı başvuramayacak?

Tekrar yerleşememe kuralı şu şekildedir: ÖSYM tarafından bir kadro veya sözleşmeli pozisyona yerleştirilen bir aday 2010 yılına kadar ÖSYM tarafından yapılacak tercih işlemlerine bir daha katılamayacaktır. Ancak bu uygulama sadece ve sadece ÖSYM tarafından yürütülen KPSS yerleştirmelerindeki 657’e tabi memur ve 399’a tabi sözleşmeli pozisyonları kapsamaktadır. Oysaki çok farklı personel alım şekilleri bulunmaktadır.

İki kez yerleşememe kuralının uygulanmadığı personel alım şekilleri şunlardır:

1- İŞKUR’ca yürütülen işçi alımları,

2- ÖSYM tarafından yürütülsün veya yürütülmesin 4/B’li personel alımları,

3- Askeri personel ve akademik personel alımları,

4- Zabıta memuru ve itfaiyeci alımları,

5- Adalet Bakanlığı’nca ilan edilen tüm memur alımları,

6- Askeri kurumların memur alımları.

ÖSYM tarafından yerleştirilen bir aday yukarıdaki 6 personel alım şekline başvuru hakkını kaybetmemektedir. Yani ‘İki defa yerleşememe’ kuralı bu ilanlara başvurmaya engel değildir.

-KİMLER BAŞVURABİLECEK ?

Şu an memur veya başka bir statüde çalışanlar da başvurabilecek mi?

Uygulamaya esas görüşler veren Devlet Personel Başkanlığının açıklamalarına göre çalışanlar da KPSS’ye girebilmekte ve KPSS tercih işlemlerine katılabilmektedir. İki başlık altında çalışanların başvurusunu açıklayacak olursak;

1- Memur olarak çalışanlar: 657’ye tabi memur statüsünde çalışanlar KPSS tercih kılavuzunda yer alan memur kadrolarını tercih edebilecekleri gibi 399’a tabi sözleşmeli pozisyonları da tercih edebilecektir. Memur olarak çalışanlar başka bir memur kadrosunu tercih edip, bu memur kadrosuna yerleşmeye hak kazandığında 657’deki hükümlere göre çalıştığı kurumun geçiş için onay vermesi gerekmektedir. Ancak memur olarak çalışanlar, 399’a tabi bir sözleşmeli pozisyonu tercih eder ve bu sözleşmeli pozisyona yerleşirse bu halde geçiş için çalışılan kurumun onayına ihtiyaç yoktur. Kişi memuriyet görevini bırakarak sözleşmeli göreve başlayabilir.

2- Sözleşmeli, işçi ve akademik personel olanlar: Bu statüde olanlar memur değillerdir. Bu nedenle bu kişiler KPSS tercih kılavuzunda yer alan memur kadrolarını da tercih etseler, sözleşmeli pozisyonları da tercih etseler, yerleşmeleri halinde çalıştıkları görevleri bırakarak geçiş yapabilirler.

-Tercihte nelere dikkat edilmeli?

KPSS tercihi yaparken ana kural, çok sayıda adayı dışarıda bırakacak şekilde tercih yapılmasıdır. Zira yarışılacak aday sayısı ne kadar az ise bir kadro veya pozisyona yerleşmek o kadar kolay olacaktır. Bu nedenle adayların, mümkün olduğunca sahip oldukları nitelikleri arayan kadroları tercih etmesi gerekmektedir.

-Mezun olacağını tahmin ederek sınava giren ancak mezun olmayanlar ne yapacak?

Adaylar, KPSS’ye sınav kılavuzunda yer alan açıklamalar doğrultusunda lisans, önlisans veya ortaöğretim düzeyinden girmiştir. KPSS tercih kılavuzunda adayların, tercihlerin internet üzerinden girileceği tarihe kadar istenen koşulları karşılamaları gerektiği hükmü yer almaktadır. Buna göre lisans düzeyinde sınava giren ancak mezun olamayan bir adayın tercihte bulunmaması gerekmektedir. Tercih işlemleri 2010 yılına kadar devam edeceği için adayın mezuniyet sonrasındaki tercih işlemlerine katılması gerekmektedir.

Öğrenim durumu değişenler yine de başvuru yapabilecek mi?

En sık dile getirilen hususlardan birisi de değişen öğrenim durumlarıdır. Bazı adaylar sınava lise düzeyinden girmiş olmasına rağmen bugün itibariyle önlisans veya lisans mezunu olduğunu belirtmekte ve bunun atanmaya engel bir durum içerip içermediğini sormaktadır. İki başlıkta açıklayacak olursak;

1- Adayların kılavuzdaki açıklamalar doğrultusunda doğru öğrenim düzeyinden sınava girmiş olması gerekmektedir. Örneğin 2008 KPSS Lisans Sınavı kılavuzunda ‘2008-KPSS Lisans’a son başvuru tarihi olan 9 Mayıs 2008 tarihi itibariyle lisans diploması almaya hak kazanmış adaylar önlisans veya ortaöğretim düzeyinden; 2006 KPSS Önlisans-Ortaöğretim’e son başvuru tarihi olan 27 Haziran 2008 tarihi itibariyle önlisans diploması almaya hak kazanmış adaylar ise ortaöğretim düzeyinden sınava başvuramazlar.’ hükmü yer almaktadır. Adaylar bu açıklamaya göre sınava girmiş olmalıdır.

2- Sınava doğru öğrenim düzeyinden girilmiş ise sonradan ne mezunu olunduğunun hiçbir önemi bulunmamaktadır. Önemli olan doğru öğrenim düzeyinden sınava girmiş olmaktır. Sonradan elde edilen mezuniyetler KPSS sınav puanını geçersiz kılmaz.

NOT:Verilen bu örnek Lisans mezunu olan birisinin durumuna göre anlatılmıştır.Aynı açıklamalar Önlisans mezunları içinde geçerlidir.

Aday memurluk süresi ne kadardır?

Aday memurluk süresi, kurumun takdirine göre, 1 ila 2 yıl arasında değişebilmektedir. KİT’lerde bu süre “deneme süresi” olarak adlandırılmakta olup, toplam 6 ay sürmektedir.

İlk göreve başlayan memur ne kadar bir süre sonra nakil isteyebilecek?

Aday memur adaylık süresince sadece çalıştığı kurumdan başka bir kuruma nakil isteyememektedir. 657, adayın kendi kumrunun farklı farklı iş teşkilatları arasında yer değiştirmesine cevap vermiştir. Ancak kamu kurumları iller arası nakillerde de düzenlemeler yapma hakkına sahip olup, genelde kurumlar adaylık süresince nakil işlemi uygulamamaktadır.

Aday memurken başka kuruma geçiş, hangi halde mümkün?

657, aday memurken başka kuruma naklen geçişe izin vermemektedir. Ancak, uygulamaya esas görüşler veren Devlet Personel Başkanlığı’nın verdiği görüşe göre, aday memur olarak çalışan kişi bir sınav sonucunda başka bir memuriyet kadrosuna atanmaya haz kazanmış ise bu halde yer değiştirebilmektedir. Bu durumu örneklendirmek gerekirse; A kurumunda aday memur olarak görev yapan bir personelin KPSS sonucuna göre B kurumuna yerleştirilmesi halinde kurumunca muvafakat verilirse bu personelin nakli mümkündür. Bu husus KPSS-A’ya geçişler için geçerlidir. Ancak, DPB’nin görüşüne rağmen, muvafakat verilmemesi durumu da olabilmektedir. Bu halde adaylar dava yoluna başvurabilmektedir.

Aday memurken hangi nedenlerden dolayı göreve son verilebilir?

Bu konuya ilişkin düzenleme 657 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinde yapılmıştır. Maddede “adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları” şeklinde de bir belirleme bulunmakta olup, adaylık süresince adayın çok dikkatli olması gerekmektedir. Aksi halde aday memur sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile memuriyetten atılabilir.

-Hangi kurumlarda nakil daha kolaydır?

Geniş bir taşra ağı olan kamu kurumları, çalışan personeline eş ve sağlık durumu özrü ile belirli bir hizmet yılından sonra da istek üzerine nakil kolaylığı sağlayabilmektedir. Nakil durumu tercih yapmanızı belirleyecekse, tercih edeceğiniz kurumun farklı farklı illerde il müdürlüğünün olup olmadığına bakınız.

-Hangi kurumlarda nakil daha zordur?

Özellikle üniversitelerde nakil durumu zordur.Bakanlıklar yada müsteşarlıklar gibi birçok ilde idari birimleri olmadığı için üniversiteleri tercih edecek adayların nakil olmada yaşanan zorlukları göze almaları gerekir.

• Hangi suçları işleyenler memur olamayacak?

• Yaş hesaplaması nasıl yapılacak?

• İstenen belgelere hangi tarih itibariyle sahip olunmalı?

• Memur olarak atanan daha sonra nasıl mühendis olacak?

• Atama sırasında askerde olanlar ne yapmalı?

• Özürlüler tercih yapabilecek mi?

MEMURİYETE ENGEL DURUMLAR

Kimler memur olamaz?

Ağır ceza mahkemelerince, haklarında "kamu haklarından mahrum edilme" cezası verilenler memur olamıyor. Kişi hakkında verilen mahkûmiyet kararında ayrıca hak ve yetkilerin infazdan sonra da kullanılmasının yasaklanmasına karar verilmemişse alınan mahkûmiyetin memuriyete engel bir durumu yok.

Üniversite öğrenimi sırasındaki cezalar memur olmaya engel midir?

Yüksek öğrenim veya ortaöğrenim sırasında alınan disiplin cezaları, okuldan uzaklaştırmalar gibi cezalar memur olmaya engel oluşturmaz.

Güvenlik soruşturması olumsuz çıkan adaylar ne yapmalı?

Güvenlik soruşturması her kadro için yapılmıyor. Güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması genel olarak tüm KPSS-A kadrolar, ceza infaz kurumları, tutukevlerinde çalışacak personel ile MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kadro ve kuruluşlarında çalışacak personel için yapılıyor. Yargı organlarının kararlarına göre, herhangi bir mahkûmiyeti olmamasına rağmen, güvenlik soruşturması olumsuz olan adayların atamasının yapılması gerekiyor. Yerleşme sonrası bu nedenden dolayı ataması yapılmayan adayların, belirtmiş olduğumuz çerçevede haklarını aramaları uygun olur.

ASKERLİK DURUMU SORULARI=

-Bakaya kalanlar başvuru yapabilir mi?

Başvuru şartları arasında yer alan "askerlikle ilişiğin olmadığına dair belgeye" tercih formunun ÖSYM'ye teslimi tarihi itibariyle sahip olunması gerekir.

Çürük raporu alan, memur olabilir mi?

657 sayılı kanunda yapılan son düzenlemeye göre, memur olabilmek için sadece görevin devamlı olarak yapılmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile özürlü olmak gerekiyor. "Askerlik yapamaz raporu" verilmesinin adayları fazla endişelendirmesine gerek yok. Zira, önemli olan memuriyet görevini devamlı surette yapmaya engel olabilecek bir akıl hastalığıyla özürlü olunmaması yeterlidir.

-Atanma sırasında askerde olanların durumu ne olacak?

Yerleştirme sonrasında adayların atanmak üzere, gerekli belgeleri yerleştikleri kuruma vermesi gerekiyor. 657 sayılı kanunda, aynı yerdeki bir kadroya atanması halinde tebligat tarihinin ertesi günü, başka bir yerdeki kadroya atananların ise tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde göreve başlaması gerektiği belirtiliyor.

Eğer belge ile ispatı mümkün bir hal var ise bu süre iki aya kadar uzayabiliyor. Kamu kurumları, askerlik mazereti dahi olsa, belirtilen bu süreler içinde göreve başlamayanların atamalarını iptal ediyor. Askerde olması nedeniyle göreve başlayamayan ve ataması yapılmayan bir adayın dava açma süreleri içerisinde yargı yoluna başvurması halinde lehine karar çıkması yüksek bir ihtimaldir.

Burada şu hususu adaylar bilmelidir. Yerleşen ancak askerlik nedeniyle göreve başlayaman aday 2010’a kadar başvuramayacak.

-Ne zamana kadar tecilli olmak gerekir?

Bu konuda belirlenmiş olan bir süre yok. Kurumun atayacağı tarihde asker olmamak yeterlidir. Göreve başladıktan 2 ay sonra dahi askerliğe gidilse memurluk hakkı kaybolmaz, aday askerliğini yapıp, kaldığı yerden görevine devam eder.Yani asil memur olana kadar askere gitmeyelim demeye gerek yoktur.

-Bilgisayar dersi alanlar ayrıca sertifika almalı mı?

Bazı kadrolarda "MEB'den onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak" şartı aranıyor. Ancak, örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar, "MEB'den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak" niteliğine sahip olarak değerlendirilir. Bu husus kılavuzda yazmakta olup bu durumdaki adayların ayrıca sertifika almasına gerek yok.

-İstenen belgelere hangi tarih itibariyle sahip olunmalıdır?

ÖSYM tarafından yürütülen KPSS yerleştirmelerinde; mezun olunduğuna dair belge, askerlik hizmetinin yapıldığına, muaf olunduğuna veya tecilli olunduğuna dair belge, bonservis belgesi, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı sertifika, sürücü belgesi, ustalık-kalfalık belgesi, "Hafızlık, stajyer vaizlik, stajyer Kuran kursu öğreticiliği, imam-hatiplik veya müezzin-kayyumluk" belgesi gibi birçok belge isteniyor. İstenen tüm bu belgelere internet üzerinden başvuru yapıldığı tarih itibarıyla sahip olunması gerekir.

-ÖSYM'ye başvururken belge isteniyor mu?

Gerek yapılan KPSS'de gerekse de yapılan yerleştirme işleminde yukarıda yer verilen belgeler isteniyor. Bu belgelerin yerleştirmenin yapıldığı kamu kurumuna verilmesi gerekir. Tercih kılavuzunda yer alan kadronun karşısında yer alan belgelere sahip olmayanların atama işlemleri yapılmaz.

-YAŞ ŞARTI SORULARI

Sınavdan önce yapılan yaş düzeltmesi geçerli midir?

KPSS kılavuzunda, yaş şartının sınav tarihi itibariyle aranacağı belirtiliyor. Buna göre, sınavdan önce yapılacak yaş düzeltmeleri geçerli, sınavdan sonra yapılacak yaş düzeltmeleri ise geçerli olmayacaktır.

-Yaş şartı, askerliğini yapanlar için ayrıca belirlenmekte midir?

KPSS tercih kılavuzunda, "askerliğini yapmış" olan erkek adaylar için, askerlik süresini dengeleyecek yeni bir yaş şartı düzenlemesi yer almıyor. Bu adaylar da diğer adaylar gibi aynı şartlara sahiptir. Ancak, bu uygulama adaletsizlik içermekte olup zaman içinde değiştirilmesi uygun olacaktır.

-ATAMA İŞLEMİ SAKLI KALIR MI?

Bir kadroya yerleştirilen aday atamasını dondurabilir mi?

Kanuna göre başka bir yerdeki göreve atanılması halinde 15 gün içinde göreve başlanılması gerekir. Eğitim, eş durumu gibi mazeretlerden dolayı atamanın dondurulması işlemi uygulanmıyor.

Not:2001=> HER HAHGİ BİR ORTA ÖĞRETİM MEZUNU OLMAK

3001=> HER HANGİ BİR ÖNLİSANS MEZUNU OLMAK

4001=> HER HANGİ BİR LİSANS MEZUNU OLMAK.

DERECE YÜKSEK OLUNCA MAAŞ DA YÜKSEK Mİ OLUYOR?

-Kılavuzdaki derece ve kademeler ne anlama geliyor?

Kılavuzda, bazı kadroların yanında GİH, THS, SHS gibi kısaltmalar ve dereceler bulunmaktadır. Adayların tercihlerini yaparken bu ayrıntıya hiç dikkat etmemesi gerekmektedir. Sınıf belirtilmeyen pozisyonlar KİT’leri ifade etmektedir; GİH Genel İdare Hizmetleri Sınıfını, TH Teknik Hizmetler Sınıfını, SH Sağlık Hizmetlerini ifade etmektedir.Ancak TH sınıfı kadrolarında maaşlar diğer sınıflara göre yüksektir.

-Dereceler: Derece, memuriyete giriş derecesidir. Bu detay, tamamıyla teknik bir düzenleme olup, adayları ilgilendirmemektedir. Bu nedenle tercih yapılırken derece hususuna hiç dikkat edilmemelidir.

-KİTLER

KİT’LER HAKKINDA

-Kılavuzdaki KİT kadroları memurluk kadar güvenceli midir?

Daha önce de belirtildiği üzere kılavuzda ‘sınıfı’ belirtilmeyen pozisyonlar KİT’leri ifade etmektedir. KİT personel statüsü de, 657 kadar güvenceli bir statüdür. Bu nedenle iş güvencesi bağlamında 657 ve 399 aynı ağırlıktadır denebilir. Diğer taraftan, KİT’lerin sosyal imkanları diğer kamu kurumlarına göre daha iyidir.

-KİT’ler özelleştirilince işsiz kalınır mı?

2008/4 KPSS tercih kılavuzunda yer alan tüm KİT pozisyonları, özelleştirme olması halinde dahi, güvencelidir. Önümüzdeki yıllarda burası özelleştirilse dahi KPSS tercih kılavuzu ile sözleşmeli personel olarak atananlar, diğer kurumlara nakledilecektir. Kimse mağdur olmayacaktır. Sadece İŞKUR atamaları ile bir KİT’e atanan işçiler diğer kurumlara nakledilmemektedir.

-KİT personeli nereye nakledilebilir?

Sözleşmeli personel kendi çalıştığı KİT’in farklı illerdeki birimleri arasında yer değiştirebilmektedir. Yine sözleşmeli personel başka bir KİT’den talep bulması halinde bu KİT’e geçebilmektedir.

Ancak sözleşmeli personel, (eğer kişinin daha önce memuriyet hizmeti yoksa) 657 sayılı Kanuna tabi kurumlardaki memur kadrolarına geçiş hakkına sahip değildir.
 
Yukarı Alt