Becayiş beyanı

Kayıt
16 Şubat 2012
Mesajlar
624
Beğeniler
0
#1
BECAYİŞ YAPACAKLAR BECAYİŞ BEYANINDA BULUNABİLİR .
BUNA GÖRE BECAYİŞ İMKANINI DEĞERLENDİREBİLİR KENDİMİZE UYGUN BECAYİŞİ ELDE EDEBİLİRİZ.
 
Kayıt
3 Mart 2012
Mesajlar
559
Beğeniler
0
#4


şimdiden memlekete gitmenin planlarını yapıyorum hazırlık olsun :) bol şans Allah Nasip eder de oluruz
Becayiş sadece sözleşmelide geçerli herhalde. Bilgisi olan var mı? Hangi şartlarda becayiş oluyor?
 
Kayıt
3 Mart 2012
Mesajlar
559
Beğeniler
0
#6

Tayin istemenin de bir yolu var. Aday memurken tayin istenmiyor. Eğer eşiniz polis asker ise onun yanına mecburi gidiyorsunuz. Becayişte de böyle şartlar var mı diye merak ettim.
 
Kayıt
4 Ocak 2012
Mesajlar
2.130
Beğeniler
1
Şehir
eskişehir
#7
Becayiş nedir? ve Şartları Nelerdir?

Becayiş, tanım olarak karşılıklı olarak yer değiştirmektir. Becayişin tanımı, 657 sayılı Kanunun 73'üncü maddesinde yapılmıştır.

Becayiş : "Aynı kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır."

Bu tanıma göre;

1. Becayiş aynı kurum personeli arasında yapılır. Yani Sağlık Personeli ile Maliye Bakanlığı personeli karşılıklı olarak yer değiştiremez. Sadece Sağlık Bakanlığının örneğin Van ile Erzurum illerinde çalışan personeli karşılıklı olarak yer değiştirebilir.
2. Becayişte, sınıf ve ünvan aynı olmalıdır. Örneğin Bilgisayar mühendisleri kendi aralarında, hemşireler kendi aralarında becayiş yapabilirler.
3. Becayiş'in atamaya yetkili amirce uygun bulunması gerekmektedir. Örneğin Mersin ile Adana arasında becayiş yapacak Sağlık Bakanlığı personelinin bir dilekçe ile bölge, il veya ilçe müdürlükleri aracılığı ile Bakanlığa başvurması ve Bakanlığın da bunu uygun görmesi gerekmektedir.

Becayişin dönemi var mıdır?
657 sayılı Kanunda becayiş için bir dönem öngörülmemiştir. Ancak Sağlık Bakanlığında çalışan sözleşmeli sağlık personelinin mevzuat gereğince sözleşmelerinin bitimine bir ay kala başvuruda bulunması gerekmektedir. Yine öğretmenlerin eğitim ve öğretimin bütünlüğü çerçevesinde ara tatil veya okul bitiminde başvurmaları daha uygun olacaktır.

Becayişin kabul edilmeme ihtimali var mıdır?
657 sayılı Kanun, her ne kadar becayiş için atamaya yetkili amirin onayını zorunlu görmüşse de, onay verilmemesi için hiçbir sebep bulunmamaktadır. İdarenin yaptığı ve yapacağı tüm işlemlerin kamu yarına uygun olması gerekmektedir. Becayişte kamu yararı açısından, olumsuz cevap verilmesini gerektirecek hiçbir neden bulunmamaktadır.

Becayiş ve zorunlu hizmet ilişkisi
Öğretmenler ve sağlık personeli zorunlu hizmete tabidir. Bu nedenle zorunlu hizmet gören personelin becayiş isteyeceği ilinde zorunlu hizmet bölgesi kapsamında olması gerekmektedir.

657 sayılı kanunun becayişle ilgili maddesi
"Karşılıklı Olarak Yer Değiştirme: Madde 73- (Değişik: 31.7.1970- 1327/32 md.; 30.5.1974-KHK 12/1 md.; aynen kabul: 15.5.1975- 1897/1 md.) Aynı Kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır."
Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği

(Bu Yönetmelik; atamaları merkezden yapılan sağlık hizmetleri sınıfına dahil personeli ve bunların ilk defa atanmaları ile nakillerinde esas alınacak kuralları kapsar. Tıpta Uzmanlık mevzuatına göre eğitim hastanelerinde görev yapan klinik şefi, klinik şef yardımcısı, başasistan ve asistanlar bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir. Ancak, yukarıda belirtilen unvanlarda görev yapanlar, bu niteliklerinin sona ermesi halinde bu Yönetmelik hükümlerine göre atanırlar.)

"Madde 29 — (Değişik: 14.9.2004 tarihli Resmi Gazete) Bakanlık kadrolarına ilk defa sınav sonunda veya Yönetmelikteki düzenlemelere göre kur’a ile aynı unvan ve branşta kadrolara atanan personel, sınav ve kur’a sonuçlarının ilanından itibaren 5 gün içinde Bakanlığa şahsen veya il müdürlükleri vasıtası ile müracaatları halinde karşılıklı olarak yer değiştirebilirler.

Aynı hizmet bölgesi illerde aynı unvan ve branşta görev yapan personel, il müdürlükleri vasıtası ile müracaatları ve Bakanlığın uygun görmesi halinde karşılıklı olarak yer değiştirebilirler."
Sözleşmeli Sağlık Personeli İçin Becayişle İlgili Madde

Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği
"Atamalara İlişkin Usul ve Esaslar
Madde 8 — Atamalara ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

6. Sözleşmeli personel pozisyonları arasında kura veya sınavla yapılacak nakillerde, nakledilecek sözleşmeli personelin istihdam edildiği hizmet biriminde en az 1 yıl çalışmış olması şarttır.
7. Sözleşmeli personelin, aynı unvanda istihdam edilmek kaydıyla, üstleri vasıtasıyla sözleşmenin bitimine bir ay kala ilgili İl Sınav ve Kura Komisyonlarına karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunması halinde görev yerleri, talepleri doğrultusunda değiştirilir. Bu şekilde yapılacak bir yer değiştirmede, sözleşmeli personelin, istihdam edildiği hizmet biriminde en az 1 yıl çalışmış olması şartı aranmaz. Ancak, sözleşme yapıldıktan sonraki karşılıklı yer değiştirmeler yeni sözleşme döneminin başlangıcında uygulanır. Ayrıca, görev yerleri kura ile belirlenen personelden, kura sonuçlarının ilanından itibaren bir hafta içinde Merkez Sınav ve Kura Komisyonuna birlikte başvurarak yer değiştirme talebinde bulunanların yerleri, talepleri doğrultusunda değiştirilir.

alıntı
 

Irmak

Yeni Üye
Kayıt
7 Mart 2012
Mesajlar
27
Beğeniler
0
#8


şimdiden memlekete gitmenin planlarını yapıyorum hazırlık olsun :) bol şans Allah Nasip eder de oluruz
Becayiş sadece sözleşmelide geçerli herhalde. Bilgisi olan var mı? Hangi şartlarda becayiş oluyor?
benim bildiğim sözleşmelide geçerli şartı sanırım karşıdan biride senin yerine gelmek istiyosa olur yinede sormak gerekir bilen yerlere
 
Kayıt
24 Ocak 2012
Mesajlar
587
Beğeniler
0
#13
Becayiş nedir? ve Şartları Nelerdir?

Becayiş, tanım olarak karşılıklı olarak yer değiştirmektir. Becayişin tanımı, 657 sayılı Kanunun 73'üncü maddesinde yapılmıştır.

Becayiş : "Aynı kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır


İlerde becayiş yapmak isteyen arkadaşlarımız lütfen dediğim şekilde sırasıyla yazınır

1-ADI SOYADI (buraya nick yazmanız yeterli)
2-Bulunduğu KURUM ve GÖREVİ(ilini,ilçesini ve meslekteki görevi örn:infaz koruma memuru,katip vs)
3-Gitmek istediği yer
 
Kayıt
24 Ocak 2012
Mesajlar
587
Beğeniler
0
#15


Aydın mesajını düzenleye tıkla ve aynen şunları yaz

1-ADI SOYADI (buraya nick yazmanız yeterli)
2-Bulunduğu KURUM ve GÖREVİ(ilini,ilçesini ve meslekteki görevi örn:infaz koruma memuru,katip vs)
3-Gitmek istediği yer

başka bişey yazma
 
Kayıt
24 Ocak 2012
Mesajlar
587
Beğeniler
0
#16
Arkadaşlar bu yazdıklarımdan başka kimse bişey yazmasın lütfen
1-ADI SOYADI (buraya nick yazmanız yeterli)
2-Bulunduğu KURUM ve GÖREVİ(ilini,ilçesini ve meslekteki görevi örn:infaz koruma memuru,katip vs)
3-Gitmek istediği yer
 
Kayıt
16 Şubat 2012
Mesajlar
624
Beğeniler
0
#19
erzurumdan => oltuya becayiş yapmak isteyen olursa email atsın atalay_2408@hotmail.com demiş bir kardesimiz haberiniz olsunç
 
Yukarı Alt