ADALET BAKANLIĞI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV DUYURUSU

Kayıt
20 Mart 2012
Mesajlar
151
Beğeniler
0
#1
SINAV UYGULAMA DUYURUSU

Adalet Bakanlığı Unvan Değişikliği Sınavı 05 Mayıs 2012 Cumartesi günü M.Yaşar Bostancı Cad. İncitaşı Sok. No:4 İ.İ.B.F. Kampüsü Beşevler/ANKARA Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi dersliklerinde saat 10:00’da yapılacaktır.

SINAV UYGULAMA TAKVİMİ

02/04/2012 GAZİSEM Sınavla ilgili bilgilendirme amaçlı hazırlanan Sınav Uygulama Duyurusunun http://www.gazisem.gazi.edu.tr internet adresinde yayınlanması.

02/04/2012 EDB-GAZİSEM Sınav ders notlarının EDB’na teslim edilmesi, EDB tarafından ders notlarının adaylara dağıtılması.

03-20/04/2012 Sınav uygulama ücretinin adaylar tarafından yatırılması.

24/04/2012 EDB Sınava girecek adayların listesini Excel formatında, adayın; T.C. kimlik numarası, adı soyadı, görevi, görev yeri, sınavına gireceği unvanı büyük harflerle olmak üzere her bir bilgi başlığı ayrı hücreye gelecek şekilde elektronik ortamda (CD ) ve EDB tarafından onaylı listenin GAZİSEM’e gönderilmesi.

30/04/2012 GAZİSEM Sınava girecek adaylar için soyadına göre hazırlanmış salon yoklama listeleri ve adayların başvuru bilgilerinin elektronik ortamda EDB’na teslim edilmesi ve adayların sınava girecekleri yerleri gösteren sınav giriş belgelerinin http://www.gazisem.gazi.edu.tr internet adresinden alınması.

05/05/2012 GAZİSEM SINAV

08/05/2012 EDB Sınav sorularının ve cevap anahtarının GAZİSEM tarafından, http://www.edb.adalet.gov.tr internet adresinde yayımlanmak üzere EDB'na teslim edilmesi.

30/05/2012 GAZİSEM EDB Sınav sonuç puanlarının EDB’na teslim edilmesi.

Sınava girecek her aday, GAZİSEM HALK BANKASI Gazi Üniversitesi Kampüsü Şubesindeki Adalet Bakanlığı Unvan Değişikliği Sınavı ücreti isimli hesaba 100.00 TL yatıracaktır. Sınava katılım ücreti yatırmayan aday sınava alınmayacaktır.

Unvan değişikliği sınavında (mühendis, istatistikçi, tekniker ve teknisyen) her branş için toplam 60 soru sorulacaktır.

Mühendis unvanlarına müracaat eden adaylar için; 24 adet Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanan ders notlarından, 20’şer adet her mühendis unvanı için hazırlanan alan bilgisi ders notlarından/ders kitabından ve 16’şar adet de mühendisler için ortak konuları ihtiva eden ders notlarından olmak üzere her mühendis unvanı için toplam 60’ar adet soru sorulacaktır.

İstatistikçi, tekniker ve teknisyen unvanlarına müracaat eden adaylar için; 24 adet Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanan ders notlarından, 36 adet ise alan bilgisinden olmak üzere toplam her unvan için 60’ar adet soru sorulacaktır.

Adaylar sınav başlamadan 20 dakika önce sınav salonlarına alınacaktır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra hiçbir aday salona alınmayacaktır.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınavlar optik okuyucu sistem ile değerlendirilecektir. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaklardır. Başarı puan hesaplamasında (Puan=(Doğru sayısı/Soru sayısı)*100) formülü kullanılacaktır. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılacaktır.

SINAV İTİRAZLARI

Sonuçlar, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç 25 gün içinde Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı’na bildirilecektir. Adaylar sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarının www.edb.adalet.gov.tr internet adresinde yayımından itibaren en geç 5 (beş) işgünü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav sonuçlarının kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren en geç 5 (beş) işgünü içerisinde Sınav Kuruluna iletilmek üzere Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı’na yapacaklardır. Adayların sınav sonuçlarına itirazları Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAZİSEM) T.C. Halk Bankası Gazi Üniversitesi Kampüsü Şubesindeki 04000062 No’lu hesabına (Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı unvan değişikliği sınavı adı altında), 25 TL itiraz ücreti yatırarak aldıkları banka dekontu ve dilekçe ile kabul edilecektir. Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Yapılan bu itirazlar sonuçlandırılmak üzere Sınav Kurulu tarafından GAZİSEM’e gönderilecektir.GAZİSEM bu itirazları 10 (on) gün içerisinde sonuçlandırarak Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı’na bildirecektir. İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından bildirilecektir.

Daha Ayrıntılı Olarak :
Bağlantıları görmek için üye girişi yapmalısınız.
 
Yukarı Alt