zabıt katibi alımı

Kayıt
4 Ocak 2012
Mesajlar
2.130
Beğeniler
1
Şehir
eskişehir
#1
Bağlantıları görmek için üye girişi yapmalısınız.


İLÂNAdalet Bakanlığından

1) Adlî ve idarî yargıda çalıştırılmak üzere;

a) EK-1/A listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile bu esaslarda değişiklik yapan 29/3/2009 tarihli ve 27184 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesine göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında toplam 2.169 sözleşmeli zabıt katibi,

b) EK–1/B listede yeri, sayısı belirtilen ve genel idare hizmetleri sınıfında bulunan 7–12 dereceli kadrolara açıktan atama suretiyle toplam 694 kadrolu zabıt kâtibi,

Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve sözlü sınav sonucuna göre, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114/1-a/1 inci bendinde yer alanlara öncelik tanımak kaydıyla alınacaktır.

2) Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve sözlü sınava, 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS-2012), lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav - Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.I) Genel Şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 06/03/2013 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınav (KPSS-2012) tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak,

g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.II) Özel Şartlar:

a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son başvuru tarihi itibariyle Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)c) Meslek liselerinde okutulan ve Bakanlıkça tüm komisyonlara gönderilmiş olan daktilografi ders kitabından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile (ilgilinin tercihine göre F ya da Q klavye kullanılabilecektir) üç dakikada yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan en az doksan kelime yazmak. (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)

Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığı göz önünde bulundurulacaktır.3) Başvuru yeri ve şekli:

Başvuruların sınavın yapılacağı adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekmektedir. Mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Sınav başvuruları adalet komisyonu bazında yapılacaktır. Ancak, atanmaya hak kazanan adaylar adalet komisyonlarınca Ek–1/A ve Ek–1/B listede gösterilen merkez ya da mülhakat adliyelerinden birinde görevlendirilebileceklerdir.)

Adaylar yalnızca bir adalet komisyonunun yapacağı sınava müracaat edebileceklerdir.

Bu nedenle; birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.Halen sözleşmeli zabıt kâtibi olarak görev yapan adaylar yalnızca kadrolu zabıt kâtipliği sınavına (başvuru şartlarını taşımaları kaydıyla, KPSS-2012 ve diğer şartlar) başvurabileceklerdir.4) Başvuru tarihi: Başvurular 25 Şubat 2013 Pazartesi günü başlayıp, 6 Mart 2013 Çarşamba günü mesai saati bitiminde sona erecektir.5) Sınav yeri: İlgili adalet komisyonları olup, sınav giriş belgeleri adalet komisyonu başkanlıklarından alınacaktır.6) Uygulama sınav tarihi ve saati: 23 Mart 2013 Cumartesi günü saat 09:00’da, adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulama sınavı yapılacaktır. Belirtilen günde uygulama sınavının bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.7) Sözlü sınav tarihi ve saati: 30 Mart 2013 Cumartesi günü saat 09:00’da, Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre adaylar sözlü sınava alınacaklardır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

8) Başvuru için gerekli belgeler:a) Başvuru formu (Adalet komisyonları ve Bakanlığın internet sitesinden (EK–2) temin edilecektir),

b) Öğrenim belgesi (aslı veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği),

c) KPSS-2012 sınav sonuç belgesi (aslı veya bilgisayar çıktısı ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği),

d) Bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika ya da yukarıda belirtilen okullardan mezun olduğuna dair belge,

e) Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan,

f) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ayrıca, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak doldurulacak Arşiv Araştırması Formunu ibraz etmek zorundadırlar (Adalet komisyonlarından temin edilecektir).

9) Atama yapılacak yerlere ilişkin sayıları gösteren EK–1/A ve EK–1/B listeler aşağıda gösterilmiştir.Duyurulur.

NOT:

1) Sözleşmeli zabıt kâtibi sayıları, sınav izni verilen yerlerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu pozisyonlara müracaat ederek istihdam edilmeye hak kazananların, sınava başvuru tarihinden önceki mazeretlerine dayalı olarak naklen atamaları yapılmayacaktır.

Ayrıca, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” hakkındaki 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre, bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin naklen atanmaları özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından (eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak) durumlarına en uygun olan adalet komisyonunda sınava girmeleri önem arz etmektedir.

2) Bölge adliye mahkemeleri için alınacak personel, bu mahkemeler faaliyete geçinceye kadar Bakanlıkça belirlenecek adliyeler emrinde görev yapacaktır.
 
Kayıt
10 Kasım 2012
Mesajlar
49
Beğeniler
0
#3
sanırım ikm elenenler hayal kırıklığına uğradı o yuzden ilgi azaldı :)) ikm kaybeden biri olarak başvuru yapacağım herkese başarılar
 
Kayıt
23 Ekim 2012
Mesajlar
66
Beğeniler
0
#6
bende rotayı katipliğe çevirenlerdenim :D gecen yıl ilk kez girip mulakatta kaybetmiştim cezaevi katipliğiydi ama bu yıl daha iddaalıyım
 
Kayıt
16 Ekim 2012
Mesajlar
69
Beğeniler
0
#9
Aynen bende öyle ama 2 parmakla ve laptop klavyesiyle. Diğer klavyelerde değişir .. Çalışmak lazım daha da .. Bulunduğum ilçe 4 kişi alıyor şansım olur mu bilmiyorum :S
 
Kayıt
2 Ocak 2012
Mesajlar
509
Beğeniler
0
#10
donjuan fena değilsin sen
Rapunzel ben daha ne yapıyorum bilmiyorum canım hem çalışcam hem ne olduğumu görcem eğer olmayacak gibi olursa hiç başvurmuycam son güne kadar klavye çalışcam yani
 
Kayıt
4 Ocak 2012
Mesajlar
2.130
Beğeniler
1
Şehir
eskişehir
#11
klavyesi iyi olanlar denesin arkadaşlar. onlarla ilgili sorularıda buluruz size.. hukuka giriş ve kalem mevzuatından sorular çıkıyor..
 
Kayıt
6 Kasım 2012
Mesajlar
119
Beğeniler
0
#12


benide unutmayın arkadaşlar :) ikm sıralamaya giremeyen biri olarak katipliğe başvuracam..ama gönlüm ikm de hala..3 dk da 110 yazıyorum q klavye ile bakırköy adliyesine başvuracağım
 
Kayıt
2 Ocak 2012
Mesajlar
509
Beğeniler
0
#13


benide unutmayın arkadaşlar :) ikm sıralamaya giremeyen biri olarak katipliğe başvuracam..ama gönlüm ikm de hala..3 dk da 110 yazıyorum q klavye ile bakırköy adliyesine başvuracağım
2 parmak mı arkadaşım sen 10 parmak mı
 
Kayıt
6 Kasım 2012
Mesajlar
119
Beğeniler
0
#14


geçen yıl arkadaşım kazandı bi kaç tavsiye de bulundu sizlere de söyleyim çalışırken ekrandan çalışmayın kağıda çıkarın kağıttan çalışın metinlere ...birde hangi komisyonda girecekseniz onun klavye markasını tipini öğrenin ve klavyeden alın inanın çok faydalı olacaktır..rabbim gönlünüze göre versin
 
Kayıt
9 Kasım 2012
Mesajlar
49
Beğeniler
0
#15


geçen yıl arkadaşım kazandı bi kaç tavsiye de bulundu sizlere de söyleyim çalışırken ekrandan çalışmayın kağıda çıkarın kağıttan çalışın metinlere ...birde hangi komisyonda girecekseniz onun klavye markasını tipini öğrenin ve klavyeden alın inanın çok faydalı olacaktır..rabbim gönlünüze göre versin
halırlısı olsun arkadaşlar ama metinden yazmanız ve yazı bitene kadar da ekrana bakmamanızı tavsiye ederim bu şekilde hızınız artacaktır,,
 
Kayıt
16 Ekim 2012
Mesajlar
69
Beğeniler
0
#16


geçen yıl arkadaşım kazandı bi kaç tavsiye de bulundu sizlere de söyleyim çalışırken ekrandan çalışmayın kağıda çıkarın kağıttan çalışın metinlere ...birde hangi komisyonda girecekseniz onun klavye markasını tipini öğrenin ve klavyeden alın inanın çok faydalı olacaktır..rabbim gönlünüze göre versin
halırlısı olsun arkadaşlar ama metinden yazmanız ve yazı bitene kadar da ekrana bakmamanızı tavsiye ederim bu şekilde hızınız artacaktır,,

2 parmakla en fazla 116yı bulabiliyorum ben. 10 parmak çalışsam daha da artar bi klavye almak şart. Laptop klavyesi yumuşak vuruşlu..İkm alımı olmazsa bakalım buna çevireceğiz rotayı tamamen. Kağıttan nasıl yazıcaz arkadaşlar o daha zor olur galiba hiç denemedim. Mülakattada kağıttan yazılıyormuş galiba .. İşimiz bundada zor.

Eserol ablacım biz klavye alalım en iyisi şimdiden başlayalım İKM alımı olmayacak gibi yedeklerdede durumumuz belli . :/
 
Kayıt
2 Ocak 2012
Mesajlar
509
Beğeniler
0
#17


geçen yıl arkadaşım kazandı bi kaç tavsiye de bulundu sizlere de söyleyim çalışırken ekrandan çalışmayın kağıda çıkarın kağıttan çalışın metinlere ...birde hangi komisyonda girecekseniz onun klavye markasını tipini öğrenin ve klavyeden alın inanın çok faydalı olacaktır..rabbim gönlünüze göre versin
halırlısı olsun arkadaşlar ama metinden yazmanız ve yazı bitene kadar da ekrana bakmamanızı tavsiye ederim bu şekilde hızınız artacaktır,,

2 parmakla en fazla 116yı bulabiliyorum ben. 10 parmak çalışsam daha da artar bi klavye almak şart. Laptop klavyesi yumuşak vuruşlu..İkm alımı olmazsa bakalım buna çevireceğiz rotayı tamamen. Kağıttan nasıl yazıcaz arkadaşlar o daha zor olur galiba hiç denemedim. Mülakattada kağıttan yazılıyormuş galiba .. İşimiz bundada zor.

Eserol ablacım biz klavye alalım en iyisi şimdiden başlayalım İKM alımı olmayacak gibi yedeklerdede durumumuz belli . :/
evet canım haklsın bakarsın neye niyet neye ksımet olur
 
Kayıt
2 Ocak 2012
Mesajlar
509
Beğeniler
0
#18


geçen yıl arkadaşım kazandı bi kaç tavsiye de bulundu sizlere de söyleyim çalışırken ekrandan çalışmayın kağıda çıkarın kağıttan çalışın metinlere ...birde hangi komisyonda girecekseniz onun klavye markasını tipini öğrenin ve klavyeden alın inanın çok faydalı olacaktır..rabbim gönlünüze göre versin
halırlısı olsun arkadaşlar ama metinden yazmanız ve yazı bitene kadar da ekrana bakmamanızı tavsiye ederim bu şekilde hızınız artacaktır,,

2 parmakla en fazla 116yı bulabiliyorum ben. 10 parmak çalışsam daha da artar bi klavye almak şart. Laptop klavyesi yumuşak vuruşlu..İkm alımı olmazsa bakalım buna çevireceğiz rotayı tamamen. Kağıttan nasıl yazıcaz arkadaşlar o daha zor olur galiba hiç denemedim. Mülakattada kağıttan yazılıyormuş galiba .. İşimiz bundada zor.

Eserol ablacım biz klavye alalım en iyisi şimdiden başlayalım İKM alımı olmayacak gibi yedeklerdede durumumuz belli . :/

kızlar eğerki q klavyede 116 yı buluyorsan şimdi f e geçip f yazmaya başlarsan daha bocalarsın kolaymı birden f e geçmek....yani bence eğer q nuz kötü ise hemen f e geçin.... ama kötü değilse bide iyi yazıyorsan geçme derim ben
may ben bu kadar zamnada 10 parmak öğrenemem herhelde 2 parmakla başarabilir miyim bu işi sence
 
Kayıt
23 Ekim 2012
Mesajlar
66
Beğeniler
0
#20
ben q klavye 160a kadar çıktım ama ortalamam 110-130 hep.ne puanın ne klavyenin önemli olduğunu da son sınava girdiğim (2 kişi alınıyordu) yerde öğrendim.kpss 80 üstü 2 kişi 130 üstü yazıp kazanamazken, 70 alan, 90 ı zar zor yazan 2 kişiye kazandırdılar.bende 5.olmuştum mulakatta:)
 
Yukarı Alt