Mazeret (eş nedeniyle) Atama Planlaması Klavuzu

Kayıt
30 Kasım 2011
Mesajlar
11
Beğeniler
0
#1
T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü


Sayı : 61447256-20-903.02-5161/111723 11/07/2014
Konu : Mazeret (eş nedeniyle) Atama Planlaması Klavuzu

.................................CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

İlgi : 26/11/2013 tarihli ve 34131527-903.02/5408/154454 sayılı yazı.

Ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan taşra atamalı personelin 2014 yılı eş mazeretine dayalı naklen atama takvimi ilgi yazı ile tüm teşkilata duyurulmuştur.

Bu itibarla; talepler arasında koordinasyonu sağlamak, personelin kurumlara dengeli dağılımını temin etmek amacıyla Genel Müdürlüğümüzce taşra atamalı personelin Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 26’ncı maddesi gereğince komisyonlar arası eş mazeretine dayalı naklen atanma taleplerinin değerlendirilmesi düşünülmektedir.

Ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personel, eşinin çalıştığı yere veya yakınına tercih sınırı bulunmaksızın naklen atanma talebinde bulunabilecektir.

Taşra Atamalı Personelin Eş Mazeretine Dayalı Naklen Atanma Esasları

1. Aday memur olup olmadığına bakılmaksızın 01/09/2014 tarihi itibariyle memuriyette bir yılını doldurmuş olmak gerekmektedir.

2. Görev yapılan yere atanmadan önce var olan bir mazerete dayalı olarak naklen atanma talebinde bulunulamayacaktır.

3. Eşin 08/06/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevlerin Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur statüsünde görev yapması gerekmektedir.

4. Eşin özel sektörde çalışıyor olması nedeniyle Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 26’ncı maddesine göre; nakil talebinde bulunamayan ya da talepte bulunup da talebi uygun görülmeyenlerin durumu ayrıca değerlendirileceğinden, ilgililerin mazeretlerini belgelendirmek suretiyle Ek-B formunda belirtilen haneyi doldurmaları ve mazeretlerine ilişkin belgeleri (eşi özel sektörde çalışanlar için işyerinden alınacak belge, sigorta prim belgesi, işyeri kendi adına kayıtlı ise vergi levhası sureti) başvuru formuna eklemeleri gerekmektedir.

Eş durumu nedeniyle naklen atamalarda istenecek belgeler

a- Dilekçe,
b- Bağlı olduğu adalet komisyonun görüşü,
c- Eşine ait görev belgesi
d- Aile nüfus kayıt örneği,
e- Hizmet cetveli,
f- Adlî ve idarî soruşturma ve cezalar ile sair bilgileri kapsayan sicil özeti.
g- Eşi özel sektörde çalışanlar için işyerinden alınacak belge, sigorta prim belgesi, işyeri kendi adına kayıtlı ise vergi levhası sureti.

Komisyonca Yapılacak İşlemler

1- Yazımız ekinde gönderilen EK-A formunun excel formatında büyük harflerle kaydedilmesi ve komisyon başkanı tarafından onaylanması,

2- EK-B formunun personel tarafından eksiksiz şekilde doldurularak imzalanması ve mazerete ilişkin belgelerin eklenmesi,

3- Taleplerin ve eklerin en geç 11 Ağustos 2014 tarihinde Genel Müdürlüğümüzde olacak şekilde UYAP üzerinden gönderilmesi, atama evrakının fiziki gönderilmemesi,

4- Bununla birlikte EK-A formunun excel formatında ab49111@adalet.gov.tr e-posta adresine de gönderilmesi, değerlendirme ve atamaların kısa sürede ve sağlıklı bir şekilde yapılması açısından belirtilen esaslara titizlik gösterilmesi gerekmektedir.

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

1- 21 Temmuz-1 Ağustos 2014 tarihleri arasında başvuruların alınması,
2- 4-8 Ağustos 2014 tarihleri arasında başvuruların komisyonlarca değerlendirilmesi,
3- 11 Ağustos 2014 tarihinde Genel Müdürlüğümüzde olacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini, yazımızın Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına iletilmesini ve keyfiyetin yargı çevrenizde bulunan ceza infaz kurumları müdürlükleri ile denetimli serbestlik müdürlüklerindeki tüm taşra atamalı personele tebliğ edilmesini rica ederim.


Enis Yavuz YILDIRIM
Hâkim
Bakan a.
Genel Müdür
EKLER:
1. EK-A (Personel atama planlama tercih formu)
2. EK_B (Personel atama planlama değerlendirme formu)


Bağlantıları görmek için üye girişi yapmalısınız.
 
Yukarı Alt