iş yurtları levent hocanın yazısı

Kayıt
2 Aralık 2011
Mesajlar
17
Beğeniler
0
#1
15 Temmuz 2012
Share on facebookShare on twitterShare on googleShare on liveMore Sharing ServicesYazı Boyutu: A+ A-
Levent Preveze
leventpreveze@duyarlikapi.com5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 29ncu Maddesinin 2nci fıkrasında “Çalıştırmanın amacı, hükümlülerin salıverilmelerinden sonra yaşamlarını sürdürecek meslek ve sanatları öğrenmelerini sağlamak, çalışma ve üretme isteklerini geliştirmek veya güçlendirmektir. Çalıştırmada hükümlünün yeteneği, becerisi, eğilimi, zihinsel ve bedensel durumları göz önünde bulundurulur” denilmekte ve 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş Ve İdaresine İlişkin Kanun ile bu çalıştırılmanın esas ve usulleri belirlenmiştir.

Türk ceza infaz kurumları işyurtları bakımından günümüzde Dünya’da ilk sıralarda yer almakta, üretim ve pazarlama anlamında başarılı çalışmalara imza atmaktadır.

Ancak yukarıda sayılan Kanun maddesinde belirtilen çalıştırma amaçlarında geçen “…meslek ve sanat öğrenmelerini sağlamak” ifadesi gittikçe anlamını yitirmekte, üretim ve kar amaçlı çalışmalara dönüşmektedir. Özellikle son yıllarda ceza infaz kurumları bu anlamda birbiriyle yarışır duruma gelmiş, bu yarışta öne geçmek için mesleki eğitim verme amacı ötelenerek, üretim konusunda deneyimli hükümlülerin kullanılması yoluna gidilmeye başlanmıştır. Bu durum en fazla iş koluna sahip olan ve en çok kar eden kurumları daha “iyi kurum” noktasına getirme sonucuna varacaktır. Bu ise infazın temel amaçlarına aykırı olduğu kadar hükümlü ve personel açısından da angaryadan öteye geçemeyen bir ameliye olacaktır.

Bunun önüne geçmek için, işyurtları servisi kurum eğitim birimleriyle daha yakın ilişki içinde olmalı; mesleki eğitim çalışmaları kurumdaki tüm birimlerin işbirliği içinde oluşturacakları “çerçeve yıllık çalışma planı” kapsamında düzenlenmeli ve uygulanmalıdır. Bu bağlamda işyurtları, mesleki ve teknik eğitimin en önemli aşaması olan “iş başında eğitim” uygulamalarında çok önemli bir rol üstlenmeli, üretim ve kar ise geri planda kalmalıdır.

Bunun yanı sıra işyurtlarında çalışan hükümlüler, 3308 sayılı Mesleki ve Teknik Eğitim Kanunu hükümlerine tabi olup bunlar hakkında 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık sigortaları hükümleri uygulanır. Yani bu hükümlülere çalıştıkları süre içinde yapılan sigortalar genel sağlık sigortası olup emekliliğe esas değildir. Oysa infazın temel amaçlarından olan iyileştirmenin en önemli hedefi hükümlünün salıverildikten sonraki yaşamına olumlu etki edecek kazanımlar sağlanmasıdır. Bu nedenle bu hükümlülere diğer sigorta primleri de ödenmelidir.

Ceza infaz kurumu çalışanları açısından da işyurtları kar payları konusunda büyük bir adaletsizlik olduğu görülmektedir. İşyurtları Kanununda kar paylarının sadece bilfiil işyurtlarında görev yapan personele ödeneceği öngörülmüştür. Oysa; hükümlülerin atölyelere çıkarılması, geri götürülmesi, bununla ilgili kurul kararları alınması, disiplin cezaları verilmesi, atölyelerin güvenliği, temizliği ve bakımı gibi birçok iş ve işlemi kurum adına yerine getiren ancak işyurduna bağlı olmayan diğer personelin aynı kurum içinde faaliyet gösteren işyurtları kar paylarından mahrum bırakılması büyük bir eşitsizlik doğurmakta, çalışma barışını zedelediği gibi iş verimini ve niteliğini de olumsuz etkilemektedir.

İşyurtlarını yakından ilgilendiren önemli bir konu da 4857 İş Kanunu’nda belirtilen İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri ile ilgili uygulamalardır. İşyurtlarında bu tedbirlerini uygulanması konusunda etkili bir denetim ve rehberlik sistemi bulunmamakta, bu ise her an istismar edilebilecek bir zafiyete yol açmaktadır. Bu tedbirler konusunda işyurdu çalışanları ve hükümlüler mutlak surette periyodik olarak nitelikli eğitimlere tabi tutulmalı ve tüm atölyelerde gerekli tedbirlerin alınması sağlanmalıdır. “İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek” amaçlarıyla hazırlanan ve nihayet 20 Haziran 2012 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 2 inci maddesinin 2 inci fıkrası bazı kurumlar için istisnalar getirmiş, taslak metinde yer almamasına karşın sonradan eklenen (d) bendi ile “Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri” de bu kanun kapsamı dışında bırakılmıştır. Yani kanunun amaç bölümünde zikredilen iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemeye ceza infaz kurumlarında gerek olmadığına karar verilmiştir.

Sözünü ettiğimiz bu kanunla ilgili akla ilk gelen işyurdu atölyeleri olabilir; ama aslında ceza infaz kurumunun infaz kapsamında yerine getirdiği tüm hizmetler ve bu hizmetleri yerine getiren tüm çalışanlar da bu kanun kapsamında olmalıydı. Nitekim öyleydi de… Ama nedendir bilinmez, taslağa bu madde de ekleniverdi! Ceza infaz kurumu personelinin mali ve sosyal haklarıyla ilgili yılardır yaptığımız mücadele hep ötelenmiş ve ertelenmişken, birçok kurum için yapılan düzenlemelerde görmezden gelinmiş ve unutulmuşken, böyle önemli Kanunda birden hatırlanmamız oldukça ilginçtir. Bazı kişi ve kurumların lehine gibi gözüken ama aslında sistemin gelişmesi, verimi ve en önemlisi insan hakları bağlamında ele alındığında aleyhte sonuçlar doğuracak bu kanun hükmünü ekleten “büyük güce” sesleniyorum: Lütfen bu gücünüzü biraz da biz cezaevi çalışanlarının mali ve sosyal hakları ile özlük haklarını iyileştirmek için de kullanın!Bu haber 99 kez okunmuştur.
 
Kayıt
2 Aralık 2011
Mesajlar
17
Beğeniler
0
#2
Degerli kardeşim ağzına saglık yükarıdakıler bu hakkı personel icin kullanmaz niyemi ikmler sanki köle öyle gördukleri icin kendileri kaf dağında.
olduğundan buralara ulaşmazlar.
mahkum icin mukafat gibi kanun yasa cıkar.
uygulayıcıları icin otur oturdugun yerde sen emrimde bir komusyon memurusun.
dendigi surece ceza evleri güvenlik yasası hani nerde.
saygılar
 
Yukarı Alt