Cezaevi İdare Memuru Alım İlanı

kardelenkurt

Kurucu
Yetkili Kişi
Kayıt
13 Kasım 2011
Mesajlar
349
Beğeniler
17
Yaş
34
Şehir
Ankara
#1
İLAN
T.C. ADALET BAKANLIĞI
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
1) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı ceza infaz kurumlarında istihdam edilmek üzere sözlü sınav ve mülakat ile 9-5 dereceli kadrolara 100 idare memuru öğrencisi alınacaktır.
2) Sözlü sınav ve mülakata, 07.07.2012 tarihinde yapılan 2012 KPSS LİSANS sınavına katılıp KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alan öğrenci adaylarından, en yüksek puan alandan başlamak üzere alım yapılacak kadro sayısının 5 katı (500) idare memuru öğrenci adayı çağrılacaktır.
3) Başvurular :
a) Adaylarda aranacak şartlar:
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) Merkezi sınav (KPSS) tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak (07.07.1977 ve sonrası doğumlu olanlar),
3) Herhangi bir lisans programından mezun olmak,
4) Merkezi sınavda (2012 KPSS LİSANS sınavında) en az 70 puan almış olmak,
5) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
6) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını, Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek (sağlık kurulu raporu başvuru aşamasında gerekli olmayıp, sözlü sınav ve mülakat sonucu başarılı olarak öğrenciliğe hak kazanan adaylardan istenecektir).
b) Başvuru Şekli:
Başvurular 09 Ocak 2014 Perşembe günü başlayıp 17 Ocak 2014 Cuma günü mesai bitiminde sona erecektir.
Başvurular, ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarına bizzat yapılacak, posta yoluyla yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
c) Başvuruda adaylardan istenecek belgeler:
1) Başvuru Formu (ek-1),
2) Lisans öğrenimi belgesinin (diploma, mezuniyet belgesi, geçici mezuniyet belgesi vs.) fotokopisi,
3) Merkezî sınav sonuç belgesinin (2012 KPSS LİSANS) internet çıktısı,
4) Son altı ay içinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf.
4) Sözlü Sınav ve Mülakat:
2012-KPSSP3 puanı itibariyle sözlü sınav ve mülakata katılmaya hak kazanan adayların isimleri ve sözlü sınav ve mülakata girecekleri tarih ile hazırlaması gereken belgeler Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.cte.adalet.gov.tr) ilân edilecektir.
Sözlü sınav ve mülakat Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (Dr. Besim Ömer Cad. No.:61 Keçiören/ANKARA) yapılacaktır. Sözlü sınav ve mülakata, 2’nci maddede belirtildiği üzere 2012 KPSS LİSANS sınavına katılıp KPSSP3 puan türünden en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 5 katı öğrenci adayı çağırılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınav ve mülakata katılacaktır.
a) Sözlü Sınav:
1) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,
2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,
3) Genel kültür 40,
puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresine ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.
b) Mülâkat:
1) İlgilinin davranışı ve genel fiziki durumu 50,
2) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 50,
puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
Öğrenci adayının sözlü sınavda ve mülâkatta başarılı sayılabilmesi için her birinden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekmektedir.
5) Nihai başarı listesi, adayların merkezi sınav, sözlü sınav ve mülakatta aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanmak üzere oluşturulacaktır. Nihai başarı listesi Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü www.cte.adalet.gov.tr adresinde ilân edilecek, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.
6) Özel Hükümler:
a) Hizmet öncesi eğitim alan öğrencilere, eğitim süresince (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda (ilan tarihi itibariyle 231-TL) aylık harçlık ödenecektir.
b) Hizmet öncesi eğitimin süresi 5 ay olup hangi eğitim merkezinde yapılacağı daha sonra ilân edilecektir. Eğitim isteğe bağlı olarak yatılı şekilde sürdürülebilir. Eğitim merkezlerinde yatılı olarak kalmayan idare memurluğu öğrencileri, bu hizmetlerden yararlanmamaları karşılığı herhangi bir hak talep edemezler.
c) Eğitim görenler, eğitim süresi içinde kendilerine öğretilen konularda yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı sınava alınacaktır. Hizmet öncesi eğitimi başarı ile tamamlayan idare memurluğu öğrencilerinin idare memurluğuna atamaları yapılacaktır.
d) Başarısız olan öğrenci adaylarının eğitim merkezi ile ilişiği kesilecektir. Başarısızlıkları veya sağlık durumları dışındaki nedenlerle öğrenciliği sona erdirilenler veya isteği ile öğrencilikten ayrılanlar, mecburi hizmet süresini tamamlamadan görevinden çekilenler ile göreviyle ilişiği kesilenlerden, kendileri için yapılmış bulunan bütün giderler iki katı fazlasıyla birlikte geri alınır.
e) Hizmet öncesi eğitim görerek ataması yapılanlar her öğretim yılı karşılığında iki yıl süre ile mecburî hizmetle yükümlüdürler.
D U Y U R U L U R

EK1:
Bağlantıları görmek için üye girişi yapmalısınız.
 

HKM

Yeni Üye
Kayıt
23 Kasım 2013
Mesajlar
17
Beğeniler
0
#2
Bir ilanda benden;
İLAN
T.C. ADALET BAKANLIĞI
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
1- Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı ceza infaz kurumlarında istihdam edilmek üzere anlayışlı, görgülü, insancıl, kültürlü, iletişim kabiliyeti olan kibir ve gururdan uzak idareciler alınacaktır.
ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:
1- İki dakika delikanlı olmak
2- Karşısındakine adam gibi davranmak
 
Kayıt
3 Şubat 2012
Mesajlar
243
Beğeniler
0
#3
günaydın arkadaşlar yeniyılın ilk gününda böyle bi ilan görmek gerçekten güsel oldu herkese hayırlı olsun
 

kardelenkurt

Kurucu
Yetkili Kişi
Kayıt
13 Kasım 2011
Mesajlar
349
Beğeniler
17
Yaş
34
Şehir
Ankara
#4


arkadaşım sorunlarımız olabilir ama bunu burada sorun haline getirmek çözüm getirmez

ilanı şartlarını taşıyın başvurun kazanın bizim cezaevine gelip bizlere hakettiğimiz gibi davranın olmaz mı? Ben sizi anlıyorum lakin bu kişisel işi o makamda olanların hepsi öyle değil istisnalar var o da sana denk gelmiş*comfort*
 

HKM

Yeni Üye
Kayıt
23 Kasım 2013
Mesajlar
17
Beğeniler
0
#6


Senin bu şakayla karışık göndermeme bu kadar içerlemen tuhaf? Tanışma kısmında İKM ve cezaevi çalışanlarına ait özgür, fikirlere saygılı, sorunları daha açık ve sıkılmadan ifade edebilen bir site olması dileğiyle sonuna kadar destek vereceğimi dile getirmiştim. Ama anlaşılan burda da bir statüko anlayışı var. Evet ben şimdi üçüncü kurumunda çalışan biriyim ve onlarca idareci tanıdım, dediğin gibi istisnaları var ama ağırlıklı olarak 6 seneden beri dışarıdan alınmış olan idare memurları dahi hala bu sıkıntılı amir çarkını kıramadı. Bunlar üzerinde seninle mantıklı bir münazara yapabilirdik, eğer esprimi sorun olarak dile getirip bilgiççe yaklaşım sergilemeseydin. ikbal derdim olsaydı elimdeki kozla şimdiye kadar çoktan bir makam kapmıştım. Ama ben dokuz köyden kovulan adam olmayı tercih ettim. Yine kovulacaksamda anısını yaparım. Bu arada senin şu istisna dediğin amirlerden birine ait hiç yorum görmedim bu sitede, yoksa böyle bir girişimin olduğundan haberleri yok mu?B)
 
Yukarı Alt