Adli tatil 1 Ağustos'ta başlayacak

Kayıt
4 Ocak 2012
Mesajlar
2.130
Beğeniler
1
Şehir
eskişehir
#1
ANKARA Anayasa Mahkemesi, 650 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin, adli tatilin 20 Temmuz'da başlayıp 31 Ağustos'ta sona ermesine ilişkin hükümlerini iptal etti.


CHP, 650 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname'nin bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açmıştı.

Davayı esastan görüşen Anayasa Mahkemesi heyeti, KHK ile ilgili incelemesini, "KHK hükümlerinin, Yetki Kanunu kapsamında olup olmadığı" ve "Anayasa'ya aykırılık" durumu yönünden inceledi.

KHK'nın tümünün iptal istemini reddeden Yüksek Mahkeme heyeti, adli tatilin başlangıcını 1 Ağustos'tan 20 Temmuz'a çeken maddelerinde aralarında bulunduğu 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 21, 22, 23, 24 ve 25. maddelerini Yetki Kanunu kapsamına girmediğinden iptal etti.

-İptal edilen hükümler-

Anayasa Mahkemesi, KHK'nın, adli tatilin 20 Temmuz'dan 31 Ağustos'a kadar yapılacağına ilişkin, "Barışta Askeri Yüksek İdare Mahkemesi her yıl 1 Eylül'de başlamak üzere, 20 Temmuz'dan 31 Ağustos'a kadar çalışmaya ara verir" hükmünü içeren 2. maddesi ile "Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk ve Ceza bölümleri ile Genel Kurulu her yıl 1 Eylül'de başlamak üzere, 20 Temmuz'dan 31 Ağustos'a kadar çalışmaya ara verir" hükmünü içeren 3. maddesini iptal etti.

İptal edilen diğer maddeler şöyle:

-Danıştay'ın karar organları arasına eklenen Başkanlar Kurulu ve Başkanlık Kurulu ibarelerini düzenleyen 4. maddesi,

-Danıştay'da görev alacak memurlarla ilgili düzenlemeler içeren 6. maddesi,

-Danıştay Başkanlık Kurulu'nun oluşumu ve görevleriyle ilgili düzenlemeleri içeren 7. ve 8. maddesi,

-Danıştay dairelerinin 1 Eylül'de başlamak üzere, 20 Temmuz'dan 31 Ağustos'a kadar çalışmaya ara vereceklerine ilişkin 9. maddesi,

-Danıştay Başkanlık Kurulu'nun adının "Başkanlar Kurulu" olarak değiştirilmesine ilişkin 10. maddesi,

-Bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinin, her yıl 1 Eylül'de başlamak üzere, 20 Temmuz'dan 31 Ağustos'a kadar çalışmaya ara vereceklerine ilişkin 11. maddesi,

-Adli ara vermeden yararlanmayan daire başkan ve üyeleri ile Cumhuriyet savcıları ve tetkik hakimlerinin yılın diğer dönemlerinde yol süresi dahil adli ara verme süresi kadar izin kullanabileceklerine ilişkin 13. maddesi,

-Adalet müfettişliğine atanmak için gereken 8 yıl görev yapma şartını 5 yıla indiren 18. maddesi,

-Hakim ve savcıların adli ara vermeden yararlandırılmasının esas olacağına ilişkin 21. maddesi,

-Hakim ve savcıların hak ve ödevi olan meslek içi eğitimlerinin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yaptırılacağına ilişkin 22 maddesi,

-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun hükümlerinin Noterlik Kanununa göre kurulan noterlik dairelerine uygulanmayacağına ilişkin 23. maddesi,

-Cezaevi eğitim merkezlerine alınacak personelin hizmet öncesi eğitim süresini 1 yıldan 5 aya indiren 24. maddesi ve hizmet öncesi eğitime alınanların, eğitim gördükleri süre içinde genel sağlık sigortalısı sayılacaklarına ilişkin 25. maddesi.


AA
http://www.hukukihaber.net/mesleki-hukuk/adli-tatil-1-agustosta-baslayacak-h25887.html
 
Yukarı Alt